RE-SPECJALIŚCI MARKETINGOWI DÓBR POCHODZĄCYCH Z LEASINGU, UPADŁOŚCI ORAZ ZE ZBYCIA

ZESPÓŁ

Utworzenie internetowych sieci usług oraz działań skierowanych na wsparcie oszacowania, zakupu i komercjalizacji dóbr przemysłowych w wielu sektorach towarowych włączając w to również nieruchomości, charakteryzuje ZESPÓŁ IM HOLDING S.r.l. jako gracza we wszystkich objętych obszarach działania.

Bogactwo doświadczeń pozwoliło wygenerować serię spin-off zdolnych do automatycznego zarządzania własnym biznesem, dzięki skonsolidowanemu know-how zespołu.

Corimactrade® èjest aktywną częścią w zarządzaniu i promocji następujących rzeczywistości przedsiębiorczych: